CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI www.arax.md

Toți utilizatorii site-ului www.arax.md ("Site-ul”) se obligă să respecte prezentele Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a acestor Condiții Generale. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții Generale vă rugăm să nu continuați accesarea Site-ului. 

Pentru scopul acestor Condiții Generale pentru utilizarea Site-ului, ARAX este ”ARAX-IMPEX” S.R.L. cu sediul în Chișinău, strada Mitropolit Dosoftei nr. 118, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul de identificare 1002600041697.

Drepturile asupra Site-ului

ARAX deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul Site-ului incluzând fără a se limita la, imaginile, muzica, informațiile despre produsele și serviciile ARAX și orice alte date și aplicații prezentate pe Site. Acestea sunt protejate prin legislația drepturilor de autor în vigoare. Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de a se încălca drepturile de autor asupra Site-ului, incluzând fără a se limita la reproducerea, distribuirea, comercializarea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma Site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege. ARAX sau partenerii săi comerciali este/sunt deținătorul(ii) drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate pe Site și utilizatorii sunt obligați să respecte aceste drepturi și să nu le aducă nicio atingere.

Scopul Site-ului și neangajarea răspunderii

Site-ul își propune să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la serviciile și produsele oferite de ARAX, cu privire la modalitatea de contractare a acestora precum și orice informații necesare și utile utilizatorilor privind utilizarea produselor și serviciilor ARAX. Site-ul este menit să participe la îmbunătățirea relației dintre ARAX și clienții săi în sensul de a ușura comunicarea dintre ARAX și clienți ceea ce conduce la îmbunătățirea comercializării produselor și serviciilor ARAX. ARAX depune toate diligențele pentru a oferi informații actuale privind serviciile și produsele sale și pentru a actualiza conținutul Site-ului. Cu toate acestea, ARAX nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe Site în orice moment. De asemenea, ARAX nu garantează că Site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. ARAX însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul Site-ului. 

Utilizatorii își pot procura anumite servicii și produse ARAX prin intermediul Site-ului accesând câmpurile expres menționate în acest sens. În cazul în care utilizatorii intenționează să facă o alegere fundamentată privind achiziționarea produselor și serviciilor ARAX, se recomandă contactarea surselor prezentate în mod expres pentru astfel de scopuri pe Site precum și personalul din oficiul ARAX sau contactarea dealer-ilor ARAX.

ARAX își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără nicio notificare prealabilă conținutul, forma de prezentare și/sau structura Site-ului, în orice moment și nu va avea nicio răspundere în acest sens și/sau  aceste Condiții Generale, modificările făcute astfel fiind considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Site-ul după afișarea Condițiilor Generale modificate pe Site. 

ARAX nu garantează în niciun fel calitatea Site-ului din punct de vedere tehnic și funcțional precum și lipsa virușilor care ar putea exista pe Site. Astfel, ARAX nu va putea fi ținut răspunzător în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori provenind din disfuncționalități ale Site-ului.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, ARAX nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către ARAX a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Date cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza ARAX informații referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresă de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile ARAX, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Orice persoană care accesează Site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul formularelor de comandă de pe acest Site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

a) marketingul (inclusiv marketingul direct) constând în efectuarea de comunicări comerciale și comercializarea produselor și serviciilor ARAX precum și a produselor și serviciilor partenerilor ARAX prin orice mijloc de comunicare, mai puțin apelarea automată care nu necesită intervenția unui operator uman (scrisori, broșuri, alte materiale tipărite); 

b) în scopul furnizării serviciilor sau produselor ARAX prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor și a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor; 

c) stocarea și procesarea acelor informații care ajută ARAX să îmbunătățească produsele și serviciile oferite precum și relația cu clienții săi; 

d) prelucrarea acestor date și informații personale de către ARAX în vederea efectuării de studii de piață; 

e) alte activități întreprinse de ARAX și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

ARAX are dreptul de a dezvălui informația unor terțe persoane desemnate/împuternicite de ARAX să vândă pentru și/sau în numele ARAX serviciile și produsele ARAX precum și persoanelor implicate în procesele menționate la literele a-e de mai sus precum și altor persoane, în condițiile legii.

Accesarea Site-ului în continuare și trimiterea formularelor de comandă echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopurile mai sus prezentate. În cazul în care utilizatorul nu dorește ca ARAX să proceseze datele cu caracter personal într-unul sau anumite scopuri dintre cele menționate mai sus, utilizatorul va trimite o scrisoare către ARAX la adresa: ”ARAX-IMPEX” S.R.L., strada Mitropolit Dosoftei nr. 118, MD-2012, precizând scopurile pentru care nu dorește prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii care furnizează companiei ARAX date cu caracter personal prin intermediul accesării Site-ului au toate drepturile și obligațiile prevăzute în Legea Nr. 17 din  15.02.2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a se adresa justiției.